dane techniczne... podstawowe dane techniczne pojazdu

charakterystyka techniczna... krótki opis pojazdu

przydziały... czyli stacjonowanie serii ET40 na PKP

kabina zmodernizowanej ET40... zdjęcie kabiny maszynisty ET40-04 oraz opis najważniejszych przełączników

modernizacja ET40-41... wykaz zmian dokonanych w ramach przystosowania pojazdu do prędkości 160 km/h

modernizacja ET40-04... wykaz zmian dokonanych podczas naprawy głównej

ilostan MD Bydgoszcz Wschód... stan na dzień 1 stycznia 1985 r.

galeria serii ET40... fotografie poszczególnych pojazdów

kabina ET40... opis przełączników w kabinie ET40

uruchomienie... czynności wymagane podczas uruchamiania lokomotywy

uruchomienie wg producenta... opis uruchamiania pojazdu wg producenta lokomotyw

ET40 od strony technicznej... opisy poszczególnych elementów lokomotywy; część mechaniczna i elektryczna

linki kolejowe... kilkanaście stron o tematyce kolejowej

nowości na stronie...

 

Wszystkie powyższe informacje nie stanowią w jakikolwiek sposób oficjalnych danych Spółek Grupy PKP S.A. Zostały zaczerpnięte z prywatnych zbiorów autora strony, bądź są wynikiem obserwacji pojazdów szynowych i naniesionych na nich oznaczeń.