Galeria serii ET40 (numery 31-60)

 

ET40-31

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 3.04.2000

 ET40-31-A+SM30-302; Zakład Taboru w Bydgoszczy; 3.03.2004

 ET40-31-A; Zakład Taboru w Bydgoszczy; 19.01.2005

 Kujawski Zakład Spółki (Bydgoszcz Wschód); 31.01.2009

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 25.01.2005

 

ET40-32 (+ 31.07.1989)

 

 

 

ET40-33

 

 szlak Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Główna; 21.11.1998

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 2.11.2002

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 29.06.2003

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 30.09.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 28.12.2004

 

ET40-34

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 25.10.1999

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 27.05.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 4.06.2008

 poc. nr 56786 Bydgoszcz Tow. - Wałbrzych Gł.; szlak Bydgoszcz Tow. - Trzciniec; 21.06.2008

 poc. nr 45385 Dąbrowa Górnicza Tow. - Gdynia Port; stacja Bydgoszcz Wsch. Tow.; 30.09.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 20.12.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 14.01.2005

 

ET40-35

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 1.08.2005

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 28.09.2006

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 13.12.2004

 

ET40-36

 

 poc. towarowy; szlak Bydgoszcz Wschód - Maksymilianowo; 22.04.2000

 poc. towarowy; szlak Maksymilianowo - Bydgoszcz Wschód; 23.12.2002

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 17.01.2005

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 21.06.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 9.12.2004

 

ET40-37

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 10.06.2002

 poc. towarowy; stacja Maksymilianowo; 11.02.2007

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 8.10.2007

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 7.01.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 28.02.2005

 

ET40-38

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 13.02.2007

 poc. nr 4581 Łazy - Zajączkowo Tczewskie; szlak Bydgoszcz Wsch. - Maksymilianowo; 7.07.2007

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 24.11.2004

 

ET40-39 (+ 20.12.1998)

 

 

 

ET40-40 (+ 8.12.1987)

 

 

 

ET40-41

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 31.12.1998

 poc. towarowy; szlak Tczew - Subkowy; 11.04.2002

 ET40-41-B; Zakład Taboru w Bydgoszczy; 30.01.2003

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 18.02.2005

 poc. nr 551753 Bydgoszcz Tow. - Gdynia Postojowa; szlak Maksymilianowo - Kotomierz; 12.07.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; na punkcie kontrolnym do poc. nr 52286 Gdańsk Osowa - Ożarów Cementownia; 7.11.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 7.01.2005; usytuowanie manometrów to pozostałość po EP40-41

 

 

ET40-42

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 8.07.2002

 obok ET40-37; Zakład Taboru w Bydgoszczy; 29.11.2004

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 19.01.2005

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 25.09.2007

 stacja Bydgoszcz Główna; 17.11.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 30.11.2004

 

ET40-43

 

 poc. towarowy; szlak Bydgoszcz Wschód - Maksymilianowo; 20.06.2001

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 30.01.2003

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 7.11.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 7.11.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 7.11.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 21.12.2008

 stacja Bydgoszcz Główna; 29.11.2008

 

ET40-44

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 19.02.2000

 ET40-44-B; Zakład Taboru w Bydgoszczy; 14.05.2001

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 27.07.2001

 poc. towarowy; szlak Terespol Pom. - Parlin (jako druga ET40-26); 11.06.2005

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 6.02.2007

 obok ET42-044; Zakład Taboru w Bydgoszczy; 18.06.2007

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 26.09.2007

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 10.10.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 15.02.2005

 

ET40-45

 

 stacja Bydgoszcz Wschód; 8.12.2003

 poc. towarowy; szlak Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Emilianowo; 26.08.2004

 poc. nr 25193 Chełm Wsch. - Gdynia Port; szlak Bydgoszcz Wsch. - Maksymilianowo; 7.07.2007

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 18.03.2005

 

ET40-46

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 27.12.2000

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 22.02.2005

 szlak Kotomierz - Maksymilianowo; 11.02.2007

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 15.11.2004

 

ET40-47

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 8.01.2003

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 12.11.2004

 poc. towarowy; szlak Terespol Pom. - Parlin; 11.06.2005

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 20.01.2005

 

ET40-48

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 18.08.2001

 poc. towarowy; stacja Bydgoszcz Wschód; 26.06.2002

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 25.09.2007

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 2.12.2004

 

ET40-49 (+ 1.09.1989)

 

 

 

ET40-50

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 13.09.1999

 pociąg towarowy; szlak Bydgoszcz Wschód - Maksymilianowo; 16.12.2003

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 24.10.2007

 Kujawski Zakład Spółki (Bydgoszcz Wschód); 10.05.2009

 Kujawski Zakład Spółki (Bydgoszcz Wschód); napis na czole mówi sam za siebie; 10.05.2009

 Kujawski Zakład Spółki (Bydgoszcz Wschód); 28.05.2009

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 20.01.2005

 

ET40-51

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 9.02.2001

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 17.04.2001

 poc. towarowy; stacja Bydgoszcz Wschód; 1.08.2002

 poc. towarowy; szlak Maksymilianowo - Bydgoszcz Wschód; 23.08.2003

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 13.01.2005

 

ET40-52

 

 poc. towarowy (3200 t); stacja Bydgoszcz Wschód; 29.06.2003

 pociąg towarowy; szlak Bydgoszcz Wschód - Maksymilianowo; 16.12.2003

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 14.06.2007

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 22.04.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 2.02.2005

 

ET40-53 (+ 4.04.1989)

 

 

 

ET40-54

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 8.01.2003

 stacja Bydgoszcz Wschód; 8.01.2003

 Zakład Taboru Bydgoszcz; 6.12.2004

 

ET40-55

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 15.09.2001

 poc. towarowy; stacja Bydgoszcz Główna; 22.05.2002

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 4.07.2007

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; na punkcie kontrolnym jako L0952 Bydgoszcz Wsch. - Bydgoszcz Emilianowo do poc. nr 59884 Bydgoszcz Emilianowo - Pawłowice Górn.; 6.12.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 15.02.2005

 

ET40-56

 

 poc. towarowy; szlak Bydgoszcz Wschód - Maksymilianowo; 2.01.2002

 stacja Bydgoszcz Wschód; 4.01.2004

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 10.11.2004

 poc. nr 59884 Terespol Pom. - Pawłowice Górn.; szlak Bydgoszcz Wsch. - Bydgoszcz Emilianowo; 19.04.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 8.11.2004

 

ET40-57

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 15.01.2002

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 5.02.2007

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 19.11.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 26.01.2005

 

ET40-58

 

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 20.06.2005

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 4.01.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 15.03.2005

 

 

ET40-59

 

 poc. towarowy; szlak Maksymilianowo - Kotomierz; 17.07.2003

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 21.02.2005

 

ET40-60

 

 poc. towarowy; stacja Bydgoszcz Wschód; 4.03.2002

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 7.03.2005

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 14.09.2008

 Zakład Taboru w Bydgoszczy; 31.01.2005

 

 

powrót do strony głównej numery 01 - 30