Łącznik krzywkowy 5 SV1

 

 

1. Zastosowanie

 

Łącznik krzywkowy 5SV1 (nazywany dalej tylko łącznikiem) jest elementem stosowanym w różnych przyrządach (nastawnikach, przełącznikach) do łączenia i rozłączania obwodów niskiego napięcia.

2. Dane techniczne

 

Napięcie znamionowe 48 [V] DC
Prąd znamionowy 6 [A]
Nacisk stykowy 0,25 - 0,35 [kp]
Masa przyrządu 0,2 [kg]

 

3. Opis

 

Podstawową częścią łącznika jest trzymacz (1), zamocowany za pomocą wkładki (2) w szkielecie przyrządu. W karbie trzymacza wychyla się dźwignia (3) punkt obrotu oznaczony "A". Dźwignia dźwiga na swym zgiętym ramieniu łożysko kulkowe (4) typu 625 SN 024634 z czopem (5). Łożysko kulkowe roluje po odnośnej krzywce sterującej. W dźwigni (3) znajduje się wychylnie (punkt "B") ułożona sprężynka zestyku (6) z własną nakładką srebrną stykową (7). Nieruchomy zestyk srebrny (8) przyspawany jest do sworznia (9), który jest zamocowany na trzymaczu (1) i stwarza zacisk z gwintem M4. Drugi zacisk tworzy śruba (10), połączona ze sprężyną (6) za pomocą giętkiej linki miedzianej (11). Nacisk zestyku jest powodowany przez sprężynę dociskową (12) opartą jednym końcem o trzymacz (1), a drugim końcem o podkładkę (13) ze skuwką (14).

 

4. Działanie przyrządu

 

Jeżeli na odnośnej krzywce znajduje się wykrój, to zestyki są ściśnięte przez sprężynę (12). Łożysko (4) jest w tym samym stanie około 1 - 2 mm nad krzywką i nie powinno się jej dotykać. Z chwilą rozpoczęcia ruchu krzywki na łożysko (4), zacznie się dźwignia obracać wokół punktu "A". Ten ruch dźwigni posiada dwie fazy: w pierwszej fazie dźwignia się obraca i posuwa sprężynkę zestyku (6), tak, że zestyki ślizgają się na sobie. To trwa tak długo, dopóki dźwignia (3) nie zetknie się ze sprężyną (6) (odległość "a"). Po tym zaczną się zestyki rozłączać. Ruch ślizgowy zestyków służy do usuwania zanieczyszczeń z zestyków i gwarantuje poprawne zetknięcie.

 

5. Rysunek

 

rysunek łącznika krzywkowego