Nawrotnik 21 MP 2

 

 

1. Zastosowanie

 

Nawrotnik służy do przełączania kierunku prądu silników trakcyjnych, zmieniając tym samym kierunek jazdy lokomotywy.

 

2. Dane techniczne

 

Ilość położeń 2 + 1 ręczne
Ilość łączników WN 6
Ilość łączników nn 10
Łącznik WN:  
Napięcie znamionowe 3.000 [V] DC
Prąd znamionowy 450 [A]
Napięcie próbne wobec szkieletu 8750 [V] AC 50 [Hz]
Napięcie próbne między zestykami 7500 [V] AC 50 [Hz]
Łącznik nn:  
Napięcie znamionowe 48 [V] DC
Prąd znamionowy 6 [A]
Napięcie próbne wobec szkieletu 1000 [V] AC 50 [Hz]
Łączny ciężar 93,5 [kg]

 

3. Opis

 

Nawrotnik jest wykonania poziomego (leżącego). Składa się z właściwego przełącznika i z napędu pneumatycznego (1). Konstrukcyjnie składa się ze spawanego szkieletu stalowego (2) w czołach którego ułożyskowany jest wał walca cofającego (3). Na walcu łączącym są odlane segmenty (4), do których przykręcone są nakładki miedziane (zestyki). Segmenty są zamocowane na wale z naprasowanym papierem bakielitowym. Podobnie naprasowane nośniki (7) niosą palce prądu wysokiego (5). Po stronie zewnętrznej nawrotnika są na wale ułożone krzywki blaszane, które służą do sterowania niskoprądowych łączników krzywkowych (6).

Nastawienie walca uskutecznia się za pomocą napędu pneumatycznego (1). W przypadku zakłócenia można walce obracać za pomocą czterościanu (9). Położenie zerowe jest zabezpieczone zapadką (11), pozostałe położenia blokujące za pomocą dźwigni (10). Szkielet jest uziemiony śrubą M10 (12). Do przymocowania w lokomotywie służą cztery otwory w szkielecie. Część wysokoprądowa nawrotnika posiada osłonę z blachy perforowanej (13). Zamknięcie dopływu powietrza do cylindra w położeniu "0" przeprowadza się skręceniem nakładki (14) przy zaworze rozrządczym powietrza (15) zgodnie z danymi na szyldziku, po uprzednim poluzowaniu śruby (16).

 

 

4. Rysunek

 

rysunek nawrotnika:

1

2