Przekaźnik nadprądowy 15 CM 3, 4

 

 

1. Dane techniczne

 

Napięcie znamionowe 3000 [V] DC
Prąd znamionowy 250 [A]
Napięcie probiercze wobec szkieletu 8750 [V] AC 50Hz
Przekaźnik załącza (przyciąga) przy wysokości prądu zgodnie z nastawą 250 - 400 [A]
Zestyki pomocnicze:  
Ilość spoczynkowych 2 [szt.]
Ilość czynnych 2 [szt.]
Prąd znamionowy 6 [A]
Napięcie próbne wobec szkieletu 1000 [V]
Ciężar przekaźnika 5,08 [kg]

 

2. Opis

 

Przekaźnik nadprądowy jest przeznaczony jako ochrona przed przeciążeniem silników pomocniczych. Przekaźnik posiada pojedynczy obwód magnetyczny. Jarzmo (1) obwodu magnetycznego jest złożone z blach w kształcie litery U. Zwora (2) jest wykonana z pasków blaszanych i jest ułożona na ostrzu. Cewka prądowa (3) jest trwale włączona do obwodu silnika. Szczelina powietrzna pomiędzy jarzmem (1) i zworą (2) jest nastawiana za pomocą śrubki (4) w stanie przyciągniętym i śrubki (5) w stanie oderwanym. Za pomocą nakrętki (6) naciąga się sprężynę (7). Elementy (4, 5, 6) służą do nastawiania prądu, przy którym przekaźnik powinien zadziałać. Zestyki pomocnicze (8) są sterowane cięgnem (9). Nastawialność przekaźnika porusza się w granicach 250 - 400 [A], co wskazano na podziałce (10). Zestyki pomocnicze wyłączają przy przeciążeniu prądowym wyłącznik szybki. Przekaźnik posiada 4 otwory do przymocowania na płycie z papieru utwardzonego. Przekaźnik jest uziemiony za pomocą śruby (11)

 

3. Rysunek

 

1

2