Przekaźnik napięciowy 9 CN 7

 

 

1. Dane techniczne

 

Napięcie znamionowe 3000 [V] DC
Napięcie izolacyjne 8750 [V] AC
Napięcie izolacyjne udarem 25 [kV]
Oporność uzwojenia 4970 [ohm]
Oporność szeregowa 50.000 [ohm]
Zakres roboczy I i II zwory zgodnie z rysunkiem zestawienia
Maksymalny pobór mocy 210 [W]
Zestyki pomocnicze:  
Napięcie znamionowe 48 [V] DC
Ciężar 10,25 [kg]
Napięcie próbne wobec szkieletu 1000 [V]

 

2. Opis

 

Przekaźnik 9 CN 7 posiada pojedynczy obwód magnetyczny. Jarzmo (1) obwodu magnetycznego jest złożone z blach do kształtu U w dwóch pakietach, na których są dwie zwory (2, 3) ułożone na ostrzu. Cewka napięciowa (4) jest włączona przed głównym wyłącznikiem (WS) w szereg z opornikiem szeregowym 50.000 [ohm] do ziemi. Szczelina powietrzna między zworami i rdzeniem jest nastawialna za pomocą śrubki (6, 7) w stanie przyciągniętym i śrubką w stanie oderwanym (8, 9). Nakrętka (10, 11) naciąga sprężynę (12, 13). Za pomocą elementów (6, 8, 10) nastawia się czułość zwory (3). Zestyki pomocnicze (14, 15) przy obu zworach (2, 3) sterują trzymacze, zamocowane na obu zworach.

Przekaźnik jest przymocowany do płyty fundamentowej przy pomocy kątowników przynitowanych do jarzma (1) obwodu magnetycznego, gdzie znajduje się śruba uziemiająca (5). Opornik dodatkowy szeregowy nie jest częścią przekaźnika.

 

3. Działanie

 

Przekaźnik posiada dwa obwody magnetyczne, które są sterowane nawzajem niezależnie przez dwie zwory. Oba obwody są wzbudzane razem za pomocą jednej cewki napięciowej. W przypadku wzrostu lub spadku napięcia ponad nastawioną wartość przyciągnie pole magnetyczne odpowiedni twornik, który przestawi zestyki pomocnicze.

 

4. Rysynek

 

1

2