Stycznik 31 SM 4

 

 

1. Dane techniczne

 

Napięcie znamionowe 3000 [V] DC
Prąd znamionowy 25 [A]
Napięcie próbne między zestykami otwartymi 7750 [V] AC 50 [Hz]
Napięcie próbne wobec szkieletu 8750 [V] AC 50 [Hz]
Rozwarcie styków 12 [mm] +/- 1 [mm]
Cewka przyciągająca:  
Napięcie znamionowe 48 [V] DC
Napięcie próbne wobec szkieletu 1000 [V]
Oporność cewki 180 [ohm]
Pobór mocy przy wartościach znamionowych 12,8 [W]
Zestyki pomocnicze:  
Napięcie znamionowe 48 [V] DC
Prąd znamionowy 6 [A]
Napięcie próbne wobec szkieletu 1000 [V]
Ilość położeń 2 załącz / 2 wyłącz
Ciężar przyrządu 8,22 [kg]

 

2. Opis i działanie stycznika

 

Stycznik jest zamontowany na sztabce z papieru utwardzonego. Przez dopływ prądu w cewce elektromagnetycznej (11) zostaje przyciągnięty twornik (13) do rdzenia (12) i zestyk (6, 7) zwiera. Nacisk w zestykach (6, 7) wynosi 1[kG]. Stycznik wyposażony jest w zestyki pomocnicze 2 załączające / 2 wyłączające. Główne zestyki są z miedzi profilowanej i są wymienialne. Przenoszenie łuku z zestyków głównych odbywa się poprzez rożki opalne, które nawiązują na zestyki. Podczas łączenia zestyki wykonują ruch rolujący. Dopuszczalne zużycie w miejscu zestyku wynosi 3 [mm]. Obwód gaszeniowy stycznika tworzy cewka gaszeniowa (4) z rdzeniem biegunowym (5) i nabiegunnikami (3). Między nabiegunnikami jest zasunięta komora gaszeniowa (2), która trzymana jest w położeniu zasuniętym trzymaczem. Cały obwód gaszeniowy jest podtrzymywany przez nośnik (8). Doprowadzenia stycznika wykonane są z przodu. Po przerwaniu prądu w cewce (11) odskakuje twornik (13) z trzymaczem (10), dźwignią rolującą (9) i zestykiem (6) na skutej własnego ciężaru i działania sprężyny (15). Skok twornika ograniczony jest przez śrubę (16). Doprowadzenie prądu z dźwigni rolującej (9) do trzymacza (10) jest wykonane za pomocą plecionej taśmy jako złącza. Z trzymacza (10) odprowadza się prąd na zacisk plecioną taśmą miedzianą (17). Przez wyłączenie stycznika powstaje między głównymi zestykami łuk, który jest wydmuchnięty polem magnetycznym cewki gaszeniowej (4) na wkładki azbesto-cementowe [obecnie wszystkie styczniki są wymienione i posiadają wkładki z tworzyw sztucznych - przyp. autora], które rozdzielają komorę gaszeniową. Tam się łuk przedłuża, schładza i gaśnie. Stycznik jest uziemiony za pomocą śruby (18).

 

3. Rysunek

 

1

2