Stycznik 42 SM

 

 

1. Dane techniczne

 

Napięcie znamionowe 50 / 3000 [V]
Prąd znamionowy 100 [A]
Napięcie próbne między zestykami otwartymi 8750 [V] AC 50 [Hz]
Rozwarcie styków 16 [mm] +/- 1 [mm]
Nacisk w zestykach 6,8 [kG]
Cewka przyciągająca:  
Napięcie znamionowe 48 [V] DC
Napięcie próbne wobec szkieletu 1000 [V]
Oporność cewki 180 [ohm]
Pobór mocy przy wartościach znamionowych 12,8 [W]
Zestyki pomocnicze:  
Napięcie znamionowe 48 [V] DC
Prąd znamionowy 6 [A]
Napięcie próbne wobec szkieletu 1000 [V]
Ilość położeń 1 załącz. / 1 wyłącz.
Ciężar przyrządu 7,785 [kg]

 

2. Opis i działanie stycznika

 

Stycznik jest zamontowany na sztabce z papieru utwardzonego. Przez włączenie prądu do cewki elektromagnesu (11) twornik (13) zostanie przyciągnięty do rdzenia (12) i zestyk (6, 7) się złączy. Nacisk w zestykach (6, 7) wynosi 0,8 [kG]. Stycznik wyposażony jest w zestyki pomocnicze 1 załącz. / 1 wyłącz.

Główne zestyki są z miedzi profilowanej i są wymienialne. Przenoszenie łuku z zestyków głównych uskutecznia się poprzez rożki opalne, które nawiązują na zestyki. Podczas łączenia zestyki wykonują ruch rolujący. Dopuszczalne zużycie w miejscu zestyku wynosi 3 [mm]. Obwód gaszeniowy stycznika tworzy cewka gaszeniowa (4) z rdzeniem biegunowym (5) i nabiegunnikami (3). Pomiędzy nabiegunnikami nasunięta jest komora gaszeniowa (2), która zabezpieczona jest w położeniu zasuniętym za pomocą trzymacza. Cały obwód gaszeniowy jest przytrzymywany nośnikiem (8). Doprowadzenia stycznika wykonane są z przodu, Po przerwaniu prądu w cewce (11) odskakuje twornik (13) z trzymaczem (10), dźwignią rolującą (9) i zestykiem (6) na skutek własnego ciężaru i działaniu sprężyny (15). Skok twornika ograniczony jest przez śrubę (16). Prowadzenie prądu z dźwigni rolującej (9) do trzymacza (10) jest wykonane poprzez plecioną taśmę miedzianą (17). Wyłączenie stycznika powoduje łuk między głównymi zestykami, który jest wyciśnięty polem magnetycznym cewki gaszeniowej (4) na wkładki azbestowo-cementowe [obecnie wszystkie styczniki mają wkładki z tworzyw sztucznych - przyp. P.T.] rozdzielające komorę gaszeniową. Tam się łuk przedłuża, schładza i gaśnie. Stycznik jest uziemiony za pomocą śruby (18).

 

3. Rysunek

 

1

2