Stycznik 6 SM 2

 

 

1. Zastosowanie

 

Stycznik 6 SM 2 jest jednobiegunowy, elektromagnetyczny, pneumatyczny i z elektromagnetycznym gaszeniem łuku. Stycznik jest przeznaczony dla lokomotywy elektrycznej jako stycznik ogrzewania pociągu.

 

2. Dane techniczne

 

Napięcie znamionowe 3000 [V] DC
Prąd znamionowy 250 [A]
Napięcie próbne między zestykami otwartymi 7500 [V] AC 50 [Hz]
Napięcie próbne wobec szkieletu 8750 [V] AC 50 [Hz]
Rozwarcie styków 20 [mm] +/- 1 [mm]
Nacisk w zestykach 3 [kG]
Cewka przyciągająca:  
Napięcie znamionowe 48 [V] DC
Napięcie próbne wobec szkieletu 1000 [V]
Oporność cewki 33 [ohm]
Ciężar przyrządu 36,28 [kg]
Zestyki pomocnicze:  
Napięcie znamionowe 48 [V] DC
Prąd znamionowy 6 [A]
Napięcie próbne wobec szkieletu 1000 [V]

 

3. Opis

 

Stycznik jest zmontowany na drążku z naprasowaną izolacją (1). Główny obwód prądowy tworzy zacisk doprowadzający A1, trzymacz zestyku nieruchomego (23 - mosiądz), zestyk nieruchomy (6 - miedź) z rożkiem opalnym (7 - mosiądz), trzymacz (12 - mosiądz), zestyk ruchomy (10 - miedź), który jest przymocowany na dźwigni rolującej (11 - aluminium), rożek opalny (13 - mosiądz), niesiony przez trzymacz (8 - aluminium). Do trzymacza są wkręcone śruby doprowadzające, spełniające funkcje zacisku A2. Przewodzenie prądu z dźwigni rolującej do trzymacza rożka opalnego załatwia złączka miedziana (14).

Obwód gaszeniowy tworzy cewka gaszeniowa (4) z rdzeniem (5) i nabiegunnikami (3), między które jest nasunięta komora gaszeniowa (2).

Elektromagnet sterujący jest wytworzony przez cewkę (15), która jest nałożona na rdzeniu stalowym (16), przymocowanym do jarzma (25), następnie przez twornik (17), który steruje jednocześnie zestykami pomocniczymi (20). Zestyki pomocnicze są w wykonaniu mostkowym, ze srebrnymi nitami zestykowymi. Stycznik jest uziemiony przez śrubę (9). Zaciski stycznika są oznaczone tak, że przy podłączaniu należy dotrzymać przepisową biegunowość prądu (biegun dodatni - górny zacisk, biegun ujemny - dolny zacisk).

 

4. Działanie

 

Wprowadzając prąd do elektromagnesu (15) zostanie przyciągnięty twornik (17) do rdzenia (16). Zestyk ruchomy osiądzie na zestyku nieruchomym. Następuje przechylenie zestyku. Dopuszczalne zużycie w miejscu zestyku wynosi 1 [mm] przy jednym zestyku. Nacisk zestyku jest zabezpieczany za pomocą sprężyny. Przy docisku twornika rozłączą się jednocześnie zestyki pomocnicze (20) i do obwodu cewki włącza się opornik (19). W ten sposób zostanie obniżone zapotrzebowanie elektromagnesu przy trwałym włączeniu.

Przy przerwaniu prądu w cewce twornik odskakuje i stycznik rozłącza. Otwarcie zestyków nadstawia się za pomocą ogranicznika (18). Łuk, który powstał rozłączeniem zestyków wyciskany jest polem magnetycznym cewki gaszeniowej (4) na rożki opalne i do komory gaszeniowej, gdzie następuje ochłodzenie i zgaszenie łuku.

 

5. Rysynek

 

1

2