Styki pomocnicze


1. Cel i zastosowanie

 

Styki pomocnicze Ed 65130 stosowane są jako zestyki sygnalizacyjne lub blokujące z działaniem wyłącz - załącz bez wyłączania i włączania bezzwłocznego.

 

 

2. Dane techniczne

 

Napięcie znamionowe 48 [V] DC
Prąd znamionowy 6 [A]
Ilość zestyków mostkowych razem 4
z tego w kombinacjach: potrzebna moc sterowania około
wykonanie I 2 załącz + 2 wyłącz 0,30 [kp]
wykonanie II 3 załącz + 1 wyłącz 0,45 [kp]
wykonanie III 2 załącz + 2 wyłącz 1,50 [kp]
wykonanie IV 3 wyłącz + 1 wyłącz 2,1 [kp]
wykonanie V 4 wyłącz 2,5 [kp]
Żywotność mechaniczna 5x106 przełączeń
Najmniejsze dopuszczalne otwarcie zestyków 2 x 1 [mm]

 

3. Opis i działanie

 

Styki pomocnicze składają się z części nieruchomej i ruchomej. Część nieruchomą tworzy szkielet (2) z zestykami nieruchomymi (3). Styki ruchome mostkowe (5) poprowadzone są przesuwnie w trzymadłach ruchomych (6). Powierzchnie zetknięcia styków nieruchomych i ruchomych wykonane są za pomocą przyspawanych styków srebrnych.

Nacisk zetknięcia spowodowany jest przez sprężyny dociskowe (4). Trzymadła styków ruchomych poprowadzone są przesuwnie w szkielecie nieruchomym (2) przez wał (1) i dociskane są do skrajnego położenia za pomocą sprężyny (7). W wale znajduje się gwint M4, do którego można wkręcić śrubę albo sworzeń do sterowania. Naciskiem na wał (1) styki ruchome przełączają, zwalniając nacisk na wał przełączają styki z powrotem pod działaniem sprężyny.

Styki pomocnicze są produkowane w pięciu wykonaniach o rozmaitych kombinacjach łączenia. Dla umożliwienia zastosowania styków w miejscach, gdzie do dyspozycji jest mniejsza moc sterująca, zabudowane są słabsze sprężyny (4), a sprężyna (7) wykonanie I i wykonanie II.

 

 

4. Rysunek

 

rysunek styków pomocniczych