Nastawnik główny 19KH3


1. Cel i zastosowanie

 

Nastawnik główny 19KH2 służy do przełączania stopni oporności i grup silników i do załączania i wyłączania oporności bocznikowych.

 

2. Dane techniczne

 

Napięcie znamionowe 3 [kV] DC
Prąd znamionowy 450 [A]
Napięcie próbne doziemne 8,75 [kV] / przemienne sinusoidalne 50 [Hz]/1 min.
Napięcie próbne między stykami 7,5 [kV] / przemienne sinusoidalne 50 [Hz]/1 min.
Napięcie i prąd sterowania 48 [V] DC; 6 [A]
Napięcie próbne styków sterujących doziemne 1 [kV] / przemienne sinusoidalne 50 [Hz]/1 min.
Ciśnienie powietrza 0,35 + 0,63 [MPa]
Ciężar 1200 [kg]
Ilość łączników WN 36
Ilość łączników nn 30

 

3. Opis i działanie

 

Nastawnik główny jest wykonania poziomego. Jest zlokalizowany w przedziale WN.

Pod względem konstrukcyjnym składa się ze szkieletu, wału krzywkowego, 36-ciu łączników z obwodem gaszeniowym i komorą gaszeniową, z silnika pneumatycznego i zestyków blokujących.

Konstrukcja nośna składa się z dwóch czół spawanych (17, 19), połączonych trzema rurkami stalowymi z powierzchnią izolacyjną (7), usztywnionych pośrodku spawanym wzmocnieniem (6). Na wspornikach czoła tylnego (19) jest zamocowany silnik pneumatyczny 3PHV1 (20).

Styczniki na wale krzywkowym (10) są w trzech wykonaniach i zabudowane są po obu stronach nastawnika na nośnikach (12) z drążków stalowych oprasowanych papierem bakelitowym. Styczniki WN wyposażone są w komorę gaszeniową z rusztem dejonizacyjnym, styczniki oporowe z otwartą komorą gaszeniową z wkładkami azbesto-cementowymi (obecnie prawie wszystkie pojazdy mają wymienione styczniki na bezazbestowe), styczniki bocznikowania w małą otwartą komorę gaszeniową z wkładkami kierytowymi. Komory gaszeniowe zabudowane są w czterech dźwigarach komór (5, 8). Dźwigary-nośniki komór są obracalne, oddzielnie przechylane w łożyskach (3) na czołach (17, 19) i na umocowaniu (6). W celu ułatwienia wychylania się dwie cięższe ramy (8) wyważone są za pomocą sprężyn (11). W położeniu wychylonym i eksploatacyjnym nośniki komór zabezpieczone są zapadkami (2) po obu stronach nastawnika i segmentów (4). W razie potrzeby opuszczania lub wychylania należy wyciągnąć trochę zapadkę (2), nośnik się przechyli i zapadka dociskana przez sprężynę utrzyma go w danym położeniu.

Styczniki na wale krzywkowym (10) są sterowane za pomocą krzywek (13), które celem umożliwienia ich wymiany są podzielone. Krzywki są przykręcone do wału krzywkowego (18), ułożonego obracalnie w łożyskach kulkowych umieszczonych w czołach (17, 19). Wał krzywkowy jest obracany za pomocą silnika pneumatycznego 3PHV1 (20) poprzez przekładnię zębatą (1) w osłonie. Przekładnia: 1:12. Położenie zerowe i krańcowe są nastawialne za pomocą ogranicznika ruchu.

Na silniku pneumatycznym 3PHV1 znajdują się zestyki niskiego prądu SKAD1 (21) zamocowane w trzymaczu i sterowane za pomocą krzywek. Na przedniej stronie nastawnika znajdują się styki blokujące niskoprądowe (15) analogicznego wykonania, sterowane za pomocą krzywek zamocowanych na wale krzywkowym nastawnika. Do podłączenia styków niskoprądowych z pozostałymi przyrządami lokomotywy służą cztery połączenia palcowe (16). Na przedniej stronie nastawnika znajduje się również podziałka (14) ze wskaźnikiem położeń wału. Wał zakończony jest czworościanem, za pomocą którego po założeniu korby kręcić wałem krzywkowym. Do nastawiania położeń w przypadku zakłócenia służy czworościan nasadki na wale silnika pneumatycznego.

 

 

4. Rysunek

 

rysunek nastawnika głównego