Zawór specjalny VTS 2

 

 

1. Przeznaczenie i zastosowanie przyrządu

 

Zawór VTS 2 jest specjalnym, bliźniaczym, trójdrogowym zaworem, który razem z zaworem elektromagnetycznym typu VTM 1-3 jest stosowany do sterowania napędów pneumatycznych. Jeżeli zawór wbudowany jest do rozrządu sprężonego powietrza nie obejmującego śladów smarów, to powietrze sprężone należy dosmarowywać mgłą olejową. Maksymalna temperatura otoczenia: -50oC do 55oC.

 

2. Dane techniczne

 

Ciśnienie dolotowe powietrza 2 - 6,3 [kg/cm2]
Przekrój przepływu 50 [mm2]
Ciężar przyrządu 2,74 [kg]

 

3. Opis

 

Zawór składa się z korpusu (1), pokrywy górnej (2), pokrywy dolnej (3), drążka zaworowego (4), tłoka górnego (5) i tłoka dolnego (6). Na drążku zaworowym są nałożone pierścienie uszczelniające (7). W tłokach ułożone są mankiety (8, 9).

Do tłoka dolnego z pierścieniami uszczelniającymi (10) mocowany jest za pomocą sworzni z gwintem M6 (11) elektromagnetyczny zawór sterujący. Korpus zaworu podłączony jest za pomocą otworu dolotowego A do przewodu sprężonego powietrza, a za pomocą otworów wylotowych B i C do cylindrów roboczych napędu pneumatycznego. Otwory D i E służą jako wydmuchowe.

 

4. Działanie wyłącznika

Sprężone powietrze dopływa do korpusu zaworu przez otwór dolotowy A. Poprzez kanałki F i G doprowadza się powietrze sprężone ponad tłok górny, a pod tłok dolny (6) poprzez kanałki H i I za pomocą elektromagnetycznego zaworu sterującego przez kanałek J.

Jeżeli zawór elektromagnetyczny nie działa, to odprowadzenie powietrza sprężonego pod dolny tłok jest zamknięte. Ciśnienie powietrza oddziałuje tylko na górny tłok (5), który spycha drążek zaworu (4) na dół. W ten sposób otwiera się przypływ powietrza z otworu dolotowego A poprzez przestrzeń K i L do górnego otworu wylotowego B. Dolny otwór wylotowy C zostaje jednocześnie podłączony przez otwór M z dolnym otworem wydmuchowym E.

Przez przestawienie zaworu elektromagnetycznego zostanie otwarte przejście powietrza  poprzez kanałek J pod dolny tłok (6). Ciśnienie powietrza przesunie dolny tłok (6), drążek zaworowy (4) i górny tłok (5) do górnego krańcowego położenia. W ten sposób przerwane zostanie połączenie otworu dolotowego A z górnym otworem wylotowym B. Jednocześnie otworzy się przejście powietrza A poprzez przestrzeń K i M do dolnego otworu wylotowego C. Górny otwór wylotowy B jest podłączony poprzez przestrzeń L z górnym otworem wydmuchowym D.

 

5. Rysunek

 

rysunek zaworu specjalnego